The Netherlands Advertising Law Association

Netherlands flag

Beste Leden,

 

Bijgaand zenden wij jullie de Uitnodiging/programma voor de Najaarsbijeenkomst en Buitengewone Algemene Ledenvergadering.

 


Op dinsdagmiddag 1 november 2016 organiseert de Vereniging voor Reclamerecht (VvRr) in Amsterdam het symposium

 

Werken met reclamegrenzen in SOCIAL MEDIA”. 


Social media verandert onze maatschappij in razend tempo. Dit wordt gevoed door baanbrekende technische innovaties zoals de Hololens en door nieuwe mogelijkheden via social mediakanalen, zoals hypertargeting (Facebook), twitterpolls en realtime marketing. ‘Influencer marketing’ via bloggers, vloggers, Twitteraars en Instagrammers neemt een grote vlucht. Deze ontwikkelingen zetten het inmiddels belegen reclamerecht-adagium ‘wat voor offline geldt, geldt ook voor online’ op zijn minst onder druk. Wanneer verkleurt in social media ‘informatie’ tot ‘reclame’? Volstaan de huidige reclameregels om deze grens op alle terreinen duidelijk te kunnen (blijven) trekken? Blokkeren huidige reclamegrenzen enkel ongewenste vormen van reclame of beperken zij zonder rechtvaardiging - en (mogelijk) onbedoeld - de vrijheid van meningsuiting? Vragen die zich meer en meer opdringen.


Wet- en regelgeving loopt per definitie achter maatschappelijke ontwikkelingen aan, maar die achterstand moet niet te groot worden. Dat heeft zeker te gelden voor het reclamerecht, omdat deze regels op allerlei terreinen (denk bijv. aan de geldende verboden op het gebied van financiële dienstverlening, voeding, geneesmiddelen, alcohol en tabak) direct en verstrekkend ingrijpen op de vrijheid van meningsuiting, en daarmee ook op de wijze waarop in social media mag worden gecommuniceerd. Deze wettelijke inperkingen moeten gelegitimeerd zijn en blijven. Dat vraagt om een vinger aan de pols van deze snel veranderende wereld.

 

Tijdens het Najaarssymposium van de VvRr belichten wij dit onderwerp vanuit diverse invalshoeken. De sprekers bestaan uit deskundigen afkomstig uit verschillende branches, met traditioneel de nodige niet-juridische inbreng vanuit het bedrijfsleven. Zij zullen elk op hun eigen vakgebied de bestaande en mogelijk toekomstige struikelblokken in de praktijk benoemen, oplossingen aandragen en met elkaar hierover in debat gaan, alles onder leiding van dagvoorzitter Ebba Hoogenraad.

 

Programma:

13:15 – 13:45   Inleiding Dagvoorzitter
13:45 – 15:00   Korte introducties (15 minuten) vanuit de volgende invalshoeken:

 

-        Bancaire sector/financiële dienstverlening, Jeroen Baardemans, Expertise Lead Social Media ING Nederland

-        Levensmiddelenindustrie: Simone Pelkmans, Global and European General Counsel Foods, Unilever

-        Farmaceutische industrie: Michiel Lodewijks, Compliance officer bij Roche Nederland, (voorheen onder meer werkzaam bij Danone en Pfizer).

-        Alcoholindustrie: Neeltje de Gruyter, Trademark Counsel Global Legal Affairs Heineken International

-        Communicatie- en reclame-industrie, Eddy Salfischberger, Managing Partner bij Alfred

 

15:00 – 15:30  BALV

15:30 – 15:45  Pauze

15:45 – 16:45   Discussiepanel Sprekers

 

Sprekers en Dagvoorzitter formuleren in lijn met beleidsplan VvRr 2.0 een gesignaleerde trend en bijbehorend juridisch aandachtspunt, discussiëren over struikelblokken, mogelijke oplossingsrichting en geponeerde stellingen.

 

16:45 – 17:00  Vragen en afronding Dagvoorzitter

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

Marcia Curiel

Secretariaat VvRr

T  +31 10 4406455

F  +31 10 4406405

m.curiel@ploum.nl

 

Vereniging voor Reclamerecht (VvRr) -  www.vvrr.nl

(Netherlands Advertising Law Association)

Blaak 28 – 3011 TA Rotterdam

P.O. Box 711 – 3000 AS Rotterdam

 

Handelregister 34235000