The Netherlands Advertising Law Association

Netherlands flag

Najaarsbijeenkomst "Privacy in reclame" op dinsdag 28 november in Amsterdam

 

Privacy is een hot topic. In juristen- en compliance-land heeft iedereen het over de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook de nieuwe e-Privacyverordening (die tegelijk met de AVG van kracht zou moeten worden!), doet het goed bij de koffieautomaat. Maar wat betekent dit alles voor de reclamepraktijk? De Vereniging voor Reclamerecht organiseerde op 28 november een leerzame middag over privacy met focus op de reclamepraktijk in het Lloyd Hotel te Amsterdam.

 

Hieronder vindt u de handouts van de presentaties