Archief 2008

15 oktober 2008 Symposium van Prof Jan Kabel : ‘Groote opruimeing, alles moet weg! over het nut en de noodzaak van reclamevoorschriften vanuit economisch, commercieel en juridisch perspectief’, sprekers Prof dr Jules Theewese, Prof dr Peter Neyens en Prof Jan Kabel
7 april 2008 Symposium “OHP wat moet je ermee?”- de praktische gevolgen voor de reclamepraktijk bij de implementatie van de richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken