Over de Vereniging voor Reclamerecht

De Vereniging voor Reclamerecht (VvRr) is op 4 oktober 2005 opgericht. Het doel van onze vereniging is het bevorderen van de kwaliteit van wetgeving, rechtspleging en beroepsuitoefening door juristen op het gebied van reclame en marketing. Het lidmaatschap staat open voor juristen die werkzaam zijn op de genoemde aandachtsgebieden.

Wij organiseren twee keer per jaar een bijeenkomst; de voorjaarsvergadering en de najaarsvergadering. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen we van gedachten over een onderwerp dat raakt aan de reclame- en marketingpraktijk, waarna steevast een gezellige borrel volgt. Daarnaast leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van het reclamerecht door het uitbrengen van juridische adviezen – bijvoorbeeld over voorgenomen wetgeving. Alle handouts van eerdere presentaties vind je in het archief

Deze adviezen worden opgesteld door studiecommissies, die worden samengesteld uit onze leden. De studiecommissies hebben een grote mate van zelfstandigheid. Na bespreking van het advies van een studiecommissie kan de VvRr een door een studiecommissie uitgebracht advies overnemen en uitbrengen.

Onder publicaties zijn verschillende adviezen te raadplegen.

Wil je lid worden?   Welkom!