26-05-2011 Op 1 november 2011 vond de Studiemiddag plaats in het Gebouw VNO/NCW in Den Haag met de titel: Drie jaar oneerlijke handelspraktijken. Een tussenstand.
Sprekers: Prof. Jan Kabel (Universiteit van Amsterdam), Bernadette van Buchem (Directeur van de Consumentenautoriteit),

Prof. Elies Steijger (Vrije Universiteit Amsterdam),
Antoon Dierick (DLA Piper Brussel en beheerder EU-databank Unfair Commercial Practices),
Panel met o.a. Prisca Ancion (Directeur Stichting Reclame Code), Simone Pelkmans (Legal Counsel Unilever) en een vertegenwoordiger van Consumentenbond en van UPC Nederland.

Rondetafelbijeenkomst 26 mei 2011 in NCB Naturalis te Leiden

Het symposium ‘Betutteling of bescherming? Het onderscheid tussen reclame en informatie bij consumentenproducten’ op donderdag 26 mei 2011 werd druk bezocht. De voorzitter van de VvRr en de plv. voorzitter van de VFenR openden de bijeenkomst en gaven daarna het stokje snel over aan dagvoorzitter Elsbeth Polak, raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam. Erik Vollebregt, advocaat bij Greenberg Traurig, schetste het juridische kader.

De presentatie maakte duidelijk dat de wet- en regelgeving verschillende, ruime definities kent van ‘reclame’. Verder wordt reclame doorgaans positief gedefinieerd, maar informatie niet. Ook werd duidelijk dat ondanks het Europese kader per product, per land en per sector het begrip reclame verschillend wordt uitgelegd en toegepast. Desalniettemin valt er toch een grote gemene deler uit te halen: reclame heeft verkoopbevordering tot doel en informatie is ‘objectieve’ informatie over de eigenschappen van het product. Vraag is natuurlijk wel hoe bepaald kan worden wanneer informatie objectief is. Yvonne Huigen van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) ging in het op de handhaving van regelgeving en besteedde daarbij met name aandacht aan de Claimsverordening. Wanneer is iets een claim? En wanneer is een claim een claim in de zin van de Claimsverordening? En hoe zit het met medische claims? Aan de hand van een groot scala aan voorbeelden maakte Yvonne duidelijk langs welke lijnen de VWA zaken beoordeelt.

Na de inleiders was het tijd voor het panel. Het panel bestond uit vertegenwoordigers uit allerlei branches: geneesmiddelen, voedingsmiddelen, bijzondere voedingsmiddelen, genotsmiddelen, gezondheidsproducten, medische hulpmiddelen en cosmetica. Onder leiding van Elsbeth Polak discussieerde het panel met behulp van actieve inbreng vanuit de zaal over verschillende stellingen. Kwesties die de revue passeerden bij de vraag of een uiting als reclame of informatie gezien moet worden: is de afzender van een uiting relevant of is het medium relevant? Hoe denkt u over een keurmerk voor informatie; is dat wenselijk? Is uw sector te streng gereguleerd? Conclusies kunnen er niet verbonden worden aan de discussie. Wel werd via stemmingen de mening in de zaal gepeild. De vraag of er sprake is van betutteling of bescherming blijft vooralsnog onbeantwoord!

PresentatieErikVollebregt   /  Tabelmetstellingen  /  Programma26mei2011