Archief 2016

20161101 – Ledenbijeenkomst “Werken met reclamegrenzen in Social Media”.

Op dinsdagmiddag 1 november 2016 organiseerde de Vereniging voor Reclamerecht (VvRr) in Amsterdam het symposium “Werken met reclamegrenzen in Social Media”.

Social media verandert onze maatschappij in razend tempo. Dit wordt gevoed door baanbrekende technische innovaties zoals de Hololens en door nieuwe mogelijkheden via social mediakanalen, zoals hypertargeting (Facebook), twitterpolls en realtime marketing. ‘Influencer marketing’ via bloggers, vloggers, Twitteraars en Instagrammers neemt een grote vlucht. Deze ontwikkelingen zetten het inmiddels belegen reclamerecht-adagium ‘wat voor offline geldt, geldt ook voor online’ op zijn minst onder druk. Wanneer verkleurt in social media ‘informatie’ tot ‘reclame’? Volstaan de huidige reclameregels om deze grens op alle terreinen duidelijk te kunnen (blijven) trekken? Blokkeren huidige reclamegrenzen enkel ongewenste vormen van reclame of beperken zij zonder rechtvaardiging – en (mogelijk) onbedoeld – de vrijheid van meningsuiting? Vragen die zich meer en meer opdringen.

Wet- en regelgeving loopt per definitie achter maatschappelijke ontwikkelingen aan, maar die achterstand moet niet te groot worden. Dat heeft zeker te gelden voor het reclamerecht, omdat deze regels op allerlei terreinen (denk bijv. aan de geldende verboden op het gebied van financiële dienstverlening, voeding, geneesmiddelen, alcohol en tabak) direct en verstrekkend ingrijpen op de vrijheid van meningsuiting, en daarmee ook op de wijze waarop in social media mag worden gecommuniceerd. Deze wettelijke inperkingen moeten gelegitimeerd zijn en blijven. Dat vraagt om een vinger aan de pols van deze snel veranderende wereld.

Tijdens het Najaarssymposium werd dit onderwerp vanuit diverse invalshoeken belicht. Hieronder vindt u een aantal van de presentaties die op deze dag werden gegeven

–         Introductie, Ebba Hoogenraad, Hoogenraad & Haak

       Bancaire sector/financiële dienstverlening, Jeroen Baardemans, Expertise Lead Social Media ING Nederland

–        levensmiddelen Industrie: Simone Pelkmans, Global and European General Counsel Foods, Unilever

–        Farmaceutische industrie: Michiel Lodewijks, Compliance officer bij Roche Nederland

–        PresentatieVvRr1-11-2016-NeeltjedeGruyter(1) Alcoholindustrie: Neeltje de Gruyter, Trademark Counsel Global Legal Affairs Heineken International

–        Communicatie- en reclame-industrie, Eddy Salfischberger, Managing Partner bij Alfred