Jan Kabel

Jan Kabel, hoogleraar informatierecht, ‘in het bijzonder commerciële informatie’ aan de UvA en grondlegger van het Instituut voor Informatierecht (IVIR), was oprichter van de Vereniging voor Reclamerecht. In de 90-er jaren ontstond bij Jan Kabel en Ebba Hoogenraad het idee om in Nederland een aparte vereniging voor reclamerecht op te richten; in de LIGUE was immers steeds minder focus op reclame. Daarmee stond Jan stond aan de wieg van de vereniging, samen met mede-oprichters Willem Leppink en Jan Pieter Hustinx.

Jan was een reclamerechtman pur sang, met een groot denkraam en een onnavolgbaar scherp verstand.
Hij heeft menige reclame-uitspraak geannoteerd in IER, en talloos veel bijeenkomsten van de VvRr op humorvolle wijze voorgezeten. Voor het reclamerecht was Jan een sturende en verdiepende motor. Hij zag veel in de reclamerechtpraktijk gebeuren, terwijl de praktijk het vaak nog niet doorhad. Hij kon het duiden en leverde een onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling van het reclamerecht.

Met recht een erelid, en tot op het laatst ook een zeer gewaardeerd lid van de Raad van Advies van de VvRr.

Warm, origineel en creatief.
Zijn nagedachtenis houden wij in ere.