Archief 2017

Najaarsbijeenkomst “Privacy in reclame” op dinsdag 28 november in Amsterdam

Privacy is een hot topic. In juristen- en compliance-land heeft iedereen het over de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook de nieuwe e-Privacyverordening (die tegelijk met de AVG van kracht zou moeten worden!), doet het goed bij de koffieautomaat. Maar wat betekent dit alles voor de reclamepraktijk? De Vereniging voor Reclamerecht organiseerde op 28 november een leerzame middag over privacy met focus op de reclamepraktijk in het Lloyd Hotel te Amsterdam.

Hieronder vindt u de handouts van de presentaties

Op 8 juni jl. organseeerde de Vereniging voor Reclamerecht (VvRr) haar Voorjaarsbijeenkomst 2017 met als onderwerp:

“De toekomst van toezicht”

 

Toezichthouders en zelfregulerende instanties gaan ieder op hun eigen manier met hun tijd mee. Hoe laveren zij in het huidige speelveld, en wat is hun toekomstvisie? Op 8 juni 2017 kon u luisteren naar (en praten met) prominente sprekers van onder meer de Stichting Reclame Code (SRC), de Autoriteit Consument & Markt (ACM), het Commissariaat voor de Media (CvdM) en de Keuringsraad KOAG/KAG.

Programma

13.30 – 13.50 uur Algemene Ledenvergadering
13.50 – 14.00 uur Opening wetenschappelijk gedeelte en welkomstwoord dagvoorzitter Koen Limperg
14.00 – 14.30 uur Janine Galjaard (Keuringsraad): Presentatie Janine Galjaard
14.30 – 14.50 uur Fiona Vening (SRC): De toekomst van toezicht via zelfregulering
14.50 – 15.10 uur Bernadette van Buchem (ACM): Toekomstgericht toezicht: De consument centraal
15.10 – 15.30 uur Madeleine de Cock Buning (CvdM): Samen sterk voor transparantie
15.30 uur Koffiepauze
16.00 uur Paneldiscussie o.l.v. de dagvoorzitter naar aanleiding van De toekomst van toezicht.
17.15 uur Afsluiting en borrel